სახელმძღვანელოები

შპს -ოაზისი 2016-2017  სასწავლო წელი

არჩეული სახელმძღვანელოები

I - კლასი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა ( კომპლექტი - სახელმძღვანელო,  აქტივობის რვეული, ,,აი ია“, ჩვენი ენა ქართული) ავტორი- მაღლაკელიძე და სხვა, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“

2. მათემატიკა - (ძირითადი) ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა (კომპლექტი) გამომცემლობა ,,ინტელექტი“,( დამხმარე - ავტორი- ხუციშვილი )

3. ბუნებისმეტყველება (კომპლექტი) - ავტორი- შალვაშვილი და სხვა, გამომცემლობა- ,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა (კომპლექტი), ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება (კომპლექტი), ავტორი - მაჭარაშვილი, გამომცემლობა - ,,მერიდიანი“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს სექტემბერში შევუკვეთავთ სკოლიდან


II - კლასი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა ( კომპლექტი - სახელმძღვანელო,  აქტივობის რვეული, ,,წიგნის სამყარო“, ჩვენი ენა ქართული) ავტორი- მაღლაკელიძე და სხვა, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“

2. მათემატიკა - (ძირითადი) ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა (კომპლექტი) გამომცემლობა ,,ინტელექტი“,( დამხმარე - 1. ავტორი- ხუციშვილი, 2. ავტორი - ვახანია )

3. ბუნებისმეტყველება (კომპლექტი) - ავტორი- შალვაშვილი და სხვა, გამომცემლობა- ,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა (კომპლექტი), ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება (კომპლექტი), ავტორი - მაჭარაშვილი, გამომცემლობა - ,,მერიდიანი“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

7. რუსული ენა -  დ-01,დ-02, ავტორი - ბარსეგოვა, გამომცემლობა - ,,ოცდამეერთე“

 

III - კლასი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა ( კომპლექტი - სახელმძღვანელო,  აქტივობის რვეული, ,,წიგნის სამყარო“, ჩვენი ენა ქართული) ავტორი- მაღლაკელიძე და სხვა, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“

2. მათემატიკა - (ძირითადი) ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა (კომპლექტი) გამომცემლობა ,,ინტელექტი“,( დამხმარე - 1. ავტორი- ხუციშვილი, 2. ავტორი - რუხაძე )

3. ბუნებისმეტყველება (კომპლექტი) - ავტორი- შალვაშვილი და სხვა, გამომცემლობა- ,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა (კომპლექტი), ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება (კომპლექტი), ავტორი - მაჭარაშვილი, გამომცემლობა - ,,მერიდიანი“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

7. რუსული ენა -  დ - 1, ავტორი - ბარსეგოვა, გამომცემლობა - ,,ოცდამეერთე“


IV - კლასი

1. 1. ქართული ენა და ლიტერატურა ( კომპლექტი - სახელმძღვანელო,  აქტივობის რვეული, ,,წიგნის სამყარო“, ჩვენი ენა ქართული) ავტორი- მაღლაკელიძე და სხვა, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“

2. მათემატიკა - (ძირითადი) ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა (კომპლექტი) გამომცემლობა ,,ინტელექტი“,( დამხმარე - 1. ავტორი- ხუციშვილი, 2. ავტორი - ვახანია )

3. ბუნებისმეტყველება (კომპლექტი) - ავტორი- შალვაშვილი და სხვა, გამომცემლობა- ,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა (კომპლექტი), ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება (კომპლექტი), ავტორი - მაჭარაშვილი, გამომცემლობა - ,,მერიდიანი“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

7. რუსული ენა -  დ - 2, ავტორი - ბარსეგოვა, გამომცემლობა - ,,ოცდამეერთე“

 

V - კლასი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა - ავტორი- მაღლაკელიძე და სხვა, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“

2. მათემატიკა - (ძირითადი) ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა - გამომცემლობა ,,ინტელექტი“, (დამხმარე - ნურკი)

3. ბუნებისმეტყველება  - ავტორი- შალვაშვილი და სხვა, გამომცემლობა- ,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა, ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება, ავტორი - მაჭარაშვილი, გამომცემლობა - ,,მერიდიანი“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

7. რუსული ენა -  დ - 3, ავტორი - ბარსეგოვა, გამომცემლობა - ,,ოცდამეერთე“

8. ჩვენი საქართველო - ავტორი - სურგულაძე, გამომცემლობა - ,,ლოგოს პრესი“.

9. ისტ-ი - ავტორი - ჯამასპიშვილი, გამომცემლობა - ,,დიოგენე“.

 

VI - კლასი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა - ავტორი- მაღლაკელიძე და სხვა, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“

2. მათემატიკა - ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა  გამომცემლობა ,,ინტელექტი“, (დამხმარე - ნურკი)

3. ბუნებისმეტყველება - ავტორი- შალვაშვილი და სხვა, გამომცემლობა- ,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა, ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება, ავტორი - მაჭარაშვილი, გამომცემლობა - ,,მერიდიანი“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

7. რუსული ენა -  დ - 4, ავტორი - ბარსეგოვა, გამომცემლობა - ,,ოცდამეერთე“

8. ჩვენი საქართველო - ავტორი - სურგულაძე, გამომცემლობა - ,,ლოგოს პრესი“.

9. ისტ-ი - ავტორი - ჯამასპიშვილი, გამომცემლობა - ,,დიოგენე“.

 

VII - კლასი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა - ავტორი- როდონაია და სხვა, გამომცემლობა ,,სწავლანი“

2. მათემატიკა -ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა გამომცემლობა ,,ინტელექტი“,

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - ავტორი - ქანთარია და სხვა, გამომცემლობა- ,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა -  ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება , ავტორი - კუნჭულია, გამომცემლობა - ,,დიოგენე“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

7. რუსული ენა -  ს- 2, ავტორი - ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე, გამომცემლობა - ,,არტანუჯი“

8. ისტორია - ავტორი - ფირცხალავა და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

9. გეოგრაფია - ავტორი - ჭანტურია და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

 

VIII - კლასი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა - ავტორი- როდონაია და სხვა, გამომცემლობა ,,სწავლანი“

2. მათემატიკა -  ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა , გამომცემლობა ,,ინტელექტი“.

3. ბიოლოგია - ავტორი - ახვლედიანი მაყაშვილი გამომცემლობა -,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა -  ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება , ავტორი - კუნჭულია, გამომცემლობა - ,,დიოგენე“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

7. რუსული ენა -  ს- 3, ავტორი - ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე, გამომცემლობა - ,,არტანუჯი“

8. ისტორია - ავტორი - ფირცხალავა და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

9. გეოგრაფია - ავტორი - ჭანტურია და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

10. ფიზიკა - ავტორი - ქანთარია, ჩიჩუა, გამომცემლობა -,,მერიდიანი“.

11. ქიმია - ავტორი - ვარდიაშვილი, გამომცემლობა -,,ინტელექტი“.


IX - კლასი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა - ავტორი- როდონაია და სხვა, გამომცემლობა ,,სწავლანი“

2. მათემატიკა -  ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა , გამომცემლობა ,,ინტელექტი“.

3. ბიოლოგია - ავტორი - ახვლედიანი , მაყაშვილი,  გამომცემლობა -,,მერიდიანი“.

4. მუსიკა -  ავტორი - ჩიკვაიძე,გამომცემლობა -,, ინტელექტი“

5. ხელოვნება , ავტორი - კუნჭულია, გამომცემლობა - ,,დიოგენე“

6. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

7. რუსული ენა -  ს- 4, ავტორი - ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე, გამომცემლობა - ,,არტანუჯი“

8. საქართველოს ისტორია - ავტორი - ფირცხალავა და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

9. საქართველოს გეოგრაფია - ავტორი - ჭანტურია და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

10. ფიზიკა - ავტორი - ქანთარია, ჩიჩუა, გამომცემლობა -,,მერიდიანი“.

11. ქიმია - ავტორი - ვარდიაშვილი, გამომცემლობა -,,ინტელექტი“.

12. სამოქალაქო განათლება - ავტორი - ნინო ტალახაძე, გამომცემლობა -,,სიდი“

 

X - კლასი.

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა - ავტორი- როდონაია და სხვა, გამომცემლობა ,,სწავლანი“

2. მათემატიკა -  ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა , გამომცემლობა ,,ინტელექტი“.

3. ბიოლოგია - ავტორი - ახვლედიანი , მაყაშვილი,  გამომცემლობა -,,მერიდიანი“.

4. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

5. რუსული ენა -  ს- 5, ავტორი - ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე, გამომცემლობა - ,,არტანუჯი“

6. საქართველოს ისტორია - ავტორი - ფირცხალავა და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

7. მსოფლიო გეოგრაფია - ავტორი - ჭანტურია და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

8. ფიზიკა - ავტორი - ქანთარია, ჩიჩუა, გამომცემლობა -,,მერიდიანი“.

9. ქიმია - ავტორი - ვარდიაშვილი, გამომცემლობა -,,ინტელექტი“.

12. სამოქალაქო განათლება - ავტორი - ნინო ტალახაძე, გამომცემლობა -,,სიდი“.


XI  კლასი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა - ავტორი- როდონაია და სხვა, გამომცემლობა ,,სწავლანი“

2. მათემატიკა -  ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა , გამომცემლობა ,,ინტელექტი“.

3. ბიოლოგია - ავტორი - ახვლედიანი , მაყაშვილი,  გამომცემლობა -,,მერიდიანი“.

4. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

5. რუსული ენა -  ს- 5, ავტორი - ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე, გამომცემლობა - ,,არტანუჯი“

6.  ისტორია - ავტორი - ფირცხალავა და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

7. გეოგრაფია - ავტორი - ჭანტურია და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“

8. ფიზიკა - ავტორი - ქანთარია, ჩიჩუა, გამომცემლობა -,,მერიდიანი“.

9. ქიმია - ავტორი - ვარდიაშვილი, გამომცემლობა -,,ინტელექტი“.

 

XII კლასი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა - ავტორი- როდონაია და სხვა, გამომცემლობა ,,სწავლანი“

2. მათემატიკა -  ავტორი- ვეფხვაძე და სხვა , გამომცემლობა ,,ინტელექტი“.

3. ინგლისურის სახელმძღვანელოს  სკოლიდან  შევუკვეთავთ სექტემბერში.

4. რუსული ენა -  ს- 5, ავტორი - ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე, გამომცემლობა - ,,არტანუჯი“

5. ისტორია - ავტორი - ფირცხალავა და სხვა, გამომცემლობა - ,, ბაკურ სულაკაური“.

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
© 2011 სკოლა ლიცეუმი ოაზისი“
ყველა უფლება დაცული
Created By GeoElita.ge
ჩვენი მისამართია:
ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ. 32 (მ.ნაძალადევთან)
ტელ.: (+995 32) 2 661612, +995 5 99559186