მიღების წესი
დაიწყო მოსწავლეთა მიღება
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


1. დაბადების მოწმობა ( დედანი; მინიჭებული პირადი ნომრით );
2. დაბადების მოწმობის ქსეროასლი ნოტარიულად დამოწმებული;
3. ფოტოსურათი 2 ცალი ( 3X4 );
4. ჯანმრთელობის ცნობა;
5. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

* განცხადებას შეავსებთ ადგილზე


          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
© 2011 სკოლა ლიცეუმი ოაზისი“
ყველა უფლება დაცული
Created By GeoElita.ge
ჩვენი მისამართია:
ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ. 32 (მ.ნაძალადევთან)
ტელ.: (+995 32) 2 661612, +995 5 99559186